• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Băng cản nước gốc PVC Sika Waterbar® O VN
45 ₫ 52 ₫
-14% tiết kiệm
(7)

<p>Sika Waterbar&reg; O VN được chết tạo từ PVC đ&agrave;n hồi, chịu nhiệt. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co gi&atilde;n v&agrave; qua mạch ngừng trong kết cấu b&ecirc; t&ocirc;ng Sika Waterbar&reg; O VN c&oacute; đủ dạng, đủ k&iacute;ch cỡ ph&ugrave; hợp với tất cả nhu cầu thi c&ocirc;ng.</p>