• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Màng chống thấm bitumik
31 ₫ 41 ₫
-22% tiết kiệm
(3)

<p>Sản xuất từ hỗn hợp gi&agrave;u bitum v&agrave; Atactic Polyproplejne. B&ecirc;n trong m&agrave;ng được gia cố bằng lưới Polyester sản xuất theo phương ph&aacute;p Spunbond kh&ocirc;ng đan.C&oacute; thể thi c&ocirc;ng lộ thi&ecirc;n kh&ocirc;ng cần lớp vữa bảo vệ</p>