• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Pu Foam A
44 ₫ 50 ₫
-13% tiết kiệm
(8)

<p>Conmik PU FOAM A l&agrave; polyol pha trộn phun, n&oacute; phản ứng với isocyanate để tạo ra bọt c&oacute; c&aacute;c dạng pe tuyệt vời như sau: Tế b&agrave;o mịn v&agrave; đồng nhất Độ dẫn nhiệt thấp Chống ch&aacute;y ho&agrave;n hảo . N&oacute; &aacute;p dụng cho tất cả c&aacute;c loại dự &aacute;n c&aacute;ch nhiệt sử dụng dạng phun, chẳng hạn như ph&ograve;ng lạnh, bồn-t&eacute;c lớn, m&aacute;i c&ocirc;ng nghiệp, đường ống quy m&ocirc; lớn v&agrave; x&acirc;y dựng ngo&agrave;i tường hoặc tường trong</p>

Màng chống thấm bitumik
31 ₫ 41 ₫
-22% tiết kiệm
(3)

<p>Sản xuất từ hỗn hợp gi&agrave;u bitum v&agrave; Atactic Polyproplejne. B&ecirc;n trong m&agrave;ng được gia cố bằng lưới Polyester sản xuất theo phương ph&aacute;p Spunbond kh&ocirc;ng đan.C&oacute; thể thi c&ocirc;ng lộ thi&ecirc;n kh&ocirc;ng cần lớp vữa bảo vệ</p>

Băng cản nước gốc PVC Sika Waterbar® O VN
45 ₫ 52 ₫
-14% tiết kiệm
(7)

<p>Sika Waterbar&reg; O VN được chết tạo từ PVC đ&agrave;n hồi, chịu nhiệt. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co gi&atilde;n v&agrave; qua mạch ngừng trong kết cấu b&ecirc; t&ocirc;ng Sika Waterbar&reg; O VN c&oacute; đủ dạng, đủ k&iacute;ch cỡ ph&ugrave; hợp với tất cả nhu cầu thi c&ocirc;ng.</p>

Pu eco
64 ₫ 72 ₫
-11% tiết kiệm
(2)

<p>Sản phẩm hai th&agrave;nh phần, nguy&ecirc;n gốc Polyurethane, chuy&ecirc;n sử dụng cho bể nước ăn v&agrave; bể bơi.</p>