• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Pu eco
64 ₫ 72 ₫
-11% tiết kiệm
(2)

<p>Sản phẩm hai th&agrave;nh phần, nguy&ecirc;n gốc Polyurethane, chuy&ecirc;n sử dụng cho bể nước ăn v&agrave; bể bơi.</p>