• 0942.190.368
Tiền tệ: USD  EUR  VND 
Kéo dán gạch SikaCeram®-200 HP
36 ₫ 45 ₫
-21% tiết kiệm
(8)

<p>SikaCeram&reg;-200 HP l&agrave; keo d&aacute;n gạch gốc xi măng c&oacute; khả năng kh&aacute;ng nước với c&ocirc;ng thức đặc biệt d&ugrave;ng để d&aacute;n gạch cho s&agrave;n, tường tr&ecirc;n bề mặt b&ecirc; t&ocirc;ng, nền vữa v&agrave; c&aacute;c hạng mục trong nh&agrave;, ngo&agrave;i trời. Sản phẩm sử dụng cho c&aacute;c loại gạch men, gạch đồng chất, mosaic hay đ&aacute; granite, đ&aacute; marbles.</p>